neginofoghniayesh.com@gmail.com 88196210 021
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۱:۱۰:۵۰ - توسط مدیر سایت

بازدید مدیر عامل محترم بانک گردشگری از پروژه نگین افق نیایش

مدیر عامل محترم بانک گردشگری جناب آقای دکتر فهمی و هیات همراه در تاریخ 1401/08/26 از پروژه نگین افق نیایش بازدید کردند، در این بازدید جناب آقای دکتر احمدی بافنده مدیر عامل محترم شرکت نگین افق نیایش و اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت ایشان را همراهی نمودند.

بعد از بازدید از پروژه در محل کارگاه جلسه ای را برگزار کرده و در این جلسه گزارشی از پیشرفت پروژه و موارد سال مالی 1401 توسط مدیر عامل نگین افق نیایش جناب آقای دکتر بافنده به سمع و نظر ایشان رسید. همچنین جناب آقای دکتر فهمی نظرات خود را در رابطه با موارد مطروحه بیان داشتند.