neginofoghniayesh.com@gmail.com 88196210 021
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۱۲:۵۵:۰۰ - توسط مدیر سایت

بازدید مدیر عامل محترم بانک گردشگری از پروژه


در تاریخ 28 شهریور 1402، مدیر عامل محترم بانک گردشگری از پروژه نگین افق نیایش بازدید نمودند.